Menu

Vi erbjuder

Kunskap

Vi har genom åren byggt upp en unik produktkunskap och erfarenhet som skapats tillsammans med kund. Med den erfarenheten kan vi se till att varje kund får en inredning som är väl anpassad till behov och önskad prisbild.

För att hela tiden vara uppdaterade och följa utvecklingen fortbildar vi oss kontinuerligt. Detta gör vi främst genom Senab Academy. Det är en unik utbildningsplan för hela vår säljkår. Utbildningen är inriktad på att förstärka kunskaperna kring många av våra specialområden, samt säkerställa att vi är den absolut vassaste aktören när det gäller trender, behov för framtiden och innovativa lösningar.

Samarbetspartners

Skälet till att våra kunder uppskattar oss handlar till stor del om att vi är flexibla.

Genom att vara en lyhörd samarbetspartner strävar vi efter att ge er precis det stöd ni behöver – oavsett om vi kommer in redan i planeringsstadiet eller anlitas som rena leverantörer. Vi samarbetar med de ledande tillverkarna i branschen, vilket gör att vi alltid eftersträvar att hålla högsta kvalitet och precision i våra leveranser.

A2 - Aktivitetsanpassad arbetsmiljö

Verktygen, uppgifterna och rollerna på våra arbetsplatser har ändrats genom åren. Ändå ser många kontorsmiljöer fortfarande likadana ut.

Vi tror att framtidens kontor är mer än en möbleringsfråga. Ett väl fungerande kontor handlar inte bara om ergonomi – bord och stolar som är rätt utformade för en bra arbetsställning, rätt ljus, bra luft och en behaglig ljudnivå. Det handlar också om att det ska ges möjlighet till alla typer av arbete som behöver utföras – enskilt arbete, projektarbete, planerade och spontana möten.

Genom att företag alltmer intresserar sig för kontor med hjälp av A2-konceptet har de möjlighet att attrahera, rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. med en aktivitetsbaserad arbetsplats kan de också förändra sina befintliga lokaler om de expanderar och behöver inte flytta till större lokaler.

Vår roll när vi skapar A2-lösningar åt kunder är att vi tidigt kommer in i förändringsprocessen och kan med vår kunskap kring konceptet fungera som en samtalspartner. Därefter är vår roll att leverera rätt inredning för rätt syfte, medverka till relevant produktutveckling samt stötta arkitekter och övriga genomförare.

Vi lever som vi lär och därför har även våra egna kontor i Sverige stöpts om till aktivitetsbaserade miljöer.

Våra kontor

Sverige

Stockholm
Regeringsgatan 66
Göteborg
Fiskhamnsgatan 6C
Malmö
Fersens väg 3
Helsingborg
Drottninggatan 96Jönköping
Västra Storgatan 19A
Gävle
Nygatan 28
Sundsvall
Storgatan 4
Östersund
Köpmangatan 41Edsbyn
Karls väg 2
Tibro
Stigstaholmsvägen 41
Uppsala
Stationsgatan 32C
Umeå
Norra Obbolavägen 89Dalarna
Åsgatan 68Norge

Oslo
Langkaia 1
Bergen
Kokstadflaten 28
Bodø
Tolder Holmersvei 6
Tønsberg
Storgaten 20Gjøvik
Raufossveien 40
Arendal
Frolandsveien 6
Kristiansand
Fjellgata 10
Stavanger
Ljosheimvegen 2Haugesund
Raglamyrveien 24Internationellt

Kina
Shanghai