Menu

Finansiering

Finansiering genom Senab Finans

När du finansierar din utrustning innebär det att du kan utnyttja den inredning som du behöver, men att ägandet ligger hos oss. Leasing är ett bra alternativ om du i slutänden vill äga utrustningen. Vi bestämmer ett restvärde, vilket betyder att din kostnad blir lägre än vid vanlig hyra. När avtalstiden går ut anvisar du en köpare som betalar motsvarande restvärde. Hyra är ett bra alternativ om du efter avtalstidens slut vill ha valmöjligheten att fortsätta hyra, lämna tillbaka objektet eller köpa det till rådande marknadspris.

Du bevarar likviditeten och förenklar administrationen

Den stora fördelen med finansiering är att du bevarar likviditeten och soliditeten i företaget. På så sätt kan likvida medel användas till andra affärskritiska investeringar. Dessutom: Leasing eller hyresavtalet skräddarsys efter ditt företags förutsättningar och kan anpassas till förväntade intäkter, önskat resultat, skattebelastning och objektets livslängd. Du kan uppgradera utrustningen med nya produkter inom samma avtal. Lägg därtill att vi är bankoberoende - ditt kreditutrymme hos banken kan användas till andra behov. Leasingkostnaden är lätt att budgetera och administration för avskrivningar och inventarieförteckningar försvinner. Din balansräkning belastas inte.

Genom vår försäkring slipper du problem

Till leasingavtalet kan du koppla en försäkring som förhindrar att du står med utrustning som inte fungerar. Kostnaden lägger vi på den ordinarie fakturan. Försäkringen löper under hela avtalstiden oavsett tillägg till leasingavtalet. Om du utnyttjar försäkringen påverkas inte dina framtida premier eller din eventuella bonus på din vanliga företagsförsäkring.

Fördelar med Leasing

 • Restvärdet på objektet ger dig en lägre leasingkostnad
 • Leasing bevarar din likviditet till andra affärskritiska investeringar
 • Leasingavtalet skräddarsys i enlighet med ditt företags förutsättningar
 • Utrustningen belastar inte din balansräkning
 • Du kan välja mellan fast och rörlig leasingavgift, kopplad till STIBOR
 • Vi är bankoberoende, ditt kreditutrymme hos banken hålls intakt
 • Du kan enkelt uppgradera utrustningen efter ditt företags behov
 • Leasingkostnaden är 100% avdragsgill

Fördelar med Hyra

 • Hyra belastar inte din likviditet eller soliditet
 • Du kan enkelt uppgradera utrustningen
 • Hyreskostnaden är 100% avdragsgill
 • Du kan välja mellan fast och rörlig hyra som är kopplad till STIBOR
 • Du använder ditt kapital i takt med objektets ekonomiska livslängd
 • Hyra gör det lättare att budgetera
 • Utrustningen belastar inte din balansräkning
 • Du kan teckna serviceavtal för underhåll och komplettering av inredning.

Nästa steg

Hur går du nu tillväga för att ordna finansiering till en investering? Kontakta Senabs säljare för att diskutera ditt företags behov och hur ni bäst kan utnyttja fördelarna med finansiering.

Våra kontor

Sverige

Stockholm
Regeringsgatan 66
Göteborg
Fiskhamnsgatan 6C
Malmö
Fersens väg 3
Helsingborg
Drottninggatan 96Jönköping
Västra Storgatan 19A
Gävle
Nygatan 28
Sundsvall
Storgatan 4
Östersund
Köpmangatan 41Edsbyn
Karls väg 2
Tibro
Stigstaholmsvägen 41
Uppsala
Stationsgatan 32C
Umeå
Norra Obbolavägen 89Dalarna
Åsgatan 68Norge

Oslo
Langkaia 1
Bergen
Kokstadflaten 28
Bodø
Tolder Holmersvei 6
Tønsberg
Storgaten 20Gjøvik
Raufossveien 40
Arendal
Frolandsveien 6
Kristiansand
Fjellgata 10
Stavanger
Ljosheimvegen 2Haugesund
Raglamyrveien 24Internationellt

Kina
Shanghai