Hotell & Restaurang

Förutom läget, erbjudanden och personal inom restaurang, hotell och café så är inredningen idag en av bolagets starkaste konkurrenskraft. Genom inredning skapas upplevelser och minnen som bygger bolagets goda rykte och därmed dess varumärke. Det är ditt bolags varumärke, vision samt målgrupp som är utgångspunkten för vårt arbete.

Vi har haft förmånen att driva och vara delaktiga i hotellprojekt från ett mindre antal bäddar till mer än 1000 bäddar och med flertal olika miljöer inom café och restaurang. Vår styrka är att kunna bidra med omfattande kunskap om design, inredning, materialval och specialkonstruktion som skapar helhetslösningar.

Vår insikt i produktutveckling gör att vi även kan bidra med nya infallsvinklar när det gäller att realisera visionen. I nära samarbete med er som uppdragsgivare, arkitekter, designers och välkända produktvarumärken skapar vi er lösning.

Läs mer on våra tjänster:
Inredningsförslag och produktval
Specialtillverkade lösningar
Upphandling
Projektledning
Leverans och montering
Återbruk för inredning