Kontor & Näringsliv

Ett kontor är så mycket mer än en arbetsplats. Det är en smart yta och en dynamisk miljö som stimulerar tillväxt. En yta som kan innehålla många lösningar såsom; kontorslandskap, cellkontor, flexkontor, aktivitetsbaserade ytor eller en kombination av fler lösningar som vi kallar verksamhetsanpassade kontor. Målsättningen är att inredningen bidrar till trivsel och effektiva arbetsprocesser, som i sin tur attraherar just rätt medarbetare. Synergieffekten av den väldesignade inredningslösningen är att den även bidrar till att stärka varumärket på marknaden.

Det är er organisation och era arbetsprocesser som ligger till grund för lösningen. Ni kanske står i begrepp att gå från en funktionsinriktad organisation till en mer agil struktur och vet exakt vad ni behöver, eller så behöver ni vägledning och coachning. I nära samarbete med er som uppdragsgivare och tillsammans med arkitekter och/eller designers och välkända produktvarumärken skapar vi er inredningslösning för kontor, lounger, mötesrum, konferensrum m.fl.

Vi är en kunskapspartner med över 40 års erfarenhet av interiöra lösningar. Det har givit oss en unik produktkännedom, vilket gör att vi med kompetens och kvalitet kan utforma hållbara lösningar som passar just er idag och som kommer att fungera även i framtiden.

Läs mer om våra tjänster:
Inredningsförslag och produktval
Specialtillverkade lösningar
Upphandling
Projektledning
Leverans och montering
Återbruk för inredning