Retail & Showroom

Inom Retail & Showroom bidrar den interiöra upplevelsen till att förverkliga varumärket och dess vision. Rätt utformade inredningslösningar bidrar till kundupplevelsen och stärker ditt varumärke.

Det är ert bolags varumärke med er vision samt dess målgrupp som är utgångspunkten för vårt arbete. Vi bidrar med omfattande kunskap om design, inredning, materialval och specialkonstruktion som skapar helhetslösningar för bilhallar, butiker, showroom m.fl. Vår insikt i material och produktutveckling gör att vi även kan bidra med nya infallsvinklar när det gäller att realisera visionen.

Lokalt, nationellt och globalt
Finns ert bolag här i Sverige, i Norden, i Europa eller över hela världen? Vi har erfarenhet från stora globala utrullningar och leveranser till över 80 olika länder. Vi koordinerar till samtliga nivåer i er organisation och samordnar leveranserna. Vi kan leverera språklösa instruktioner som fungerar på en global marknad. Vår globala närvaro ger oss också möjlighet att säkerställa att konceptet efterföljs i de olika länderna.

Läs mer om våra tjänster:
Inredningsförslag och produktval
Specialtillverkade lösningar
Upphandling
Projektledning
Leverans och montering
Återbruk för inredning