Det minglande arbetslivet

Korta stå upp-möten, virtuella möten, nätverksträffar. Mötena blir inte bara fler. Det blir också en större variation på mötenas karaktär.

Även om antalet möten ökat generellt sett i arbetslivet, ser möteskulturen olika ut beroende på typ av verksamhet, organisationens storlek och annat. Standardiserade arbetssätt som Lean och andra effektiviserings- och kvalitetsmetoder har naturligtvis stor inverkan, liksom det agila arbetssätt som blir allt vanligare i kunskapsintensiva företag. De som arbetar agilt brukar ha dagliga korta stå upp-möten, en mötesform som rent allmänt blir vanligare. Liksom virtuella möten.
– Våra möten har definitivt ökat på senare år. Vi har fler virtuella möten och fler korta möten, stå upp-möten och de blir mer interaktiva. Det finns en större acceptans att folk multitaskar under möten, säger Johanna Munch af Rosenschöld, chef för Tengbom Stockholmskontor.
Post it-lappar använd ofta på Tengboms möten. Längre möten får ofta karaktären av konferens.
Hos NCC har bland annat en ökad specialisering i byggprojekten, med fler och fler inblandade, lett till ökat krav på samverkan:
– Och det leder givetvis till fler möten, vilket ställer andra krav på vår kontorslösning. Vi behöver fler mötesplatser, säger Anette Jacobsson Einerman, kontorschef på NCC i Uppsala.
Där är mötena både mer traditionella och Lean-baserade.

NÄTVERKA PÅ FLYGET. Informella möten spelar också en allt större roll i arbetslivet. Det kan vara ordnade after work-aktiviteter, spontana möten på kontoret eller nätverkande både inom den egna organisationen och utanför jobbet.
– Hos oss vet alla medarbetare att nätverkande är en viktig del av jobbet, säger Johanna Munch af Rosenschöld.
Arbetslivet kan ibland te sig som ett enda stort mingel. Sociala medier underlättar nätverkandet och nätverksklubbar av alla slag sprider sig. Flygbolaget KLM har förstått styrkan i trenden och erbjuder tjänsten Seat and Meet. När man bokar kan man dela med sig av sin Facebook eller Linkedinprofil och be att få sitta bredvid en intressant person som matchar den egna profilen.