Hållbarhet i allt hon gör

Ett företag med uppdrag att planera och utforma framtidens hållbara samhälle måste så klart själv leva som man lär. Enligt den logiken är Sweco ett av Sveriges mest jämställda företag.
– Det är enkelt. Vår ambition är att spegla samhället. Och där finns mångfald, säger Swecos VD Åsa Bergman.

I Swecos ledning är hälften kvinnor och VD:n i detta tekniktunga bolag heter Åsa Bergman.

I de senaste årens AllBright-rapporter, där jämställdhet i svenska börsbolag kartläggs, har Sweco ständigt hamnat högt upp på listan.
– Vår framgång med jämställdhet och mångfald beror på att vi medvetet satsat på att rekrytera de mest kompetenta medarbetarna, de som tillför mest till vår organisation. När vi kombinerar erfarenhet med olikhet blir vi mer innovativa, vi hittar bättre lösningar på problem, vi får en mer dynamisk miljö. Min övertygelse är att det går bäst när man inte är för stereotyp utan har mångfald i sitt team, säger Åsa Bergman.
– Lägg därtill att vi får en mer positiv känsla på arbetsplatsen, något som är avgörande för att attrahera de bästa talangerna. Särskilt viktigt i dag, när det råder brist på ingenjörer och arkitekter, tillägger hon.

HÅLLBARHET PÅ ALLA SÄTT. Jämställdhet ingår i den sociala hållbarheten. Men Swecos verksamhet handlar om hållbarhet i alla möjliga bemärkelser. Sådant som minskad energiförbrukning, optimerad kollektivtrafik, avfallsåtervinning, säkrad tillgång till rent vatten, skydd mot översvämningar, klimatcertifierade byggnader och mycket, mycket mer. När två stora viktiga trender möts – urbaniseringen och klimatomställningen – är det inte konstigt att ett tekniskt konsultbolag som Sweco har mycket att uträtta. I dag har företaget 15000 anställda i 14 länder och har en ständig organisk tillväxt.
– År 2050 beräknas 70 procent av världens befolkning bo i städer. När så många ska bo på begränsat utrymme ställs stora krav, konstaterar Åsa Bergman. Hon menar att lösningarna faktiskt finns redan i dag:
– Det handlar om att beställarna, det vill säga enskilda företag, politiker, stater och officiella institutioner, måste ställa krav.

COOLT PROJEKT. Som exempel nämner hon det finansiella informationsföretaget Bloombergs nya Europakontor i London, som erhållit den högsta klassificeringen enligt den brittiska miljöcertifieringen Breeam:
– Ett verkligt coolt projekt! Vi nådde 98,5 procent i certifieringssystemet, det högsta som någonsin levererats. Tack vare vår kompetens och stora sakkunskap lyckades vi möta kundens högt ställda miljö- och klimatmål och står nu bakom världens mest hållbara fastighet.

De 100000 kvadratmetrarna i fastigheten, ritad av topparkitekten Norman Foster, inrymmer kontor för 4000 medarbetare och i bottenvåningen en arkad med butiker, restauranger, cykelhubbar med mera. För detta projekt samt för sitt arbete med en ny metod för att minska koldioxidutsläpp har Sweco tilldelats den brittiska utmärkelsen ”Low Carbon Leader”.
  I mitt yrkesverksamma liv har hållbarhet gått från att vara en icke-fråga till att genomsyra allt. I början handlade det mest om miljö, men nu betyder hållbarhet så mycket mer, till exempel jämställdhet. Och det är sammankopplat med ledarskap, säger Åsa Bergman.

TAGIT CHANSEN. Hon är en långvägare inom Sweco, där hon arbetat i 28 år, och hon har kontinuerligt fått allt större ansvar.
– I vår jämställda organisation finns förutsättningar för individer och team att utvecklas och växa. När jag har fått chanser har jag tagit dem. 

Det är en företagskultur som funnits med sedan starten på 1950-talet, när företaget hette FFNS, berättar hon.
– En av grundarna intresserade sig mycket för jämställdhet och ansåg att om man sysslar med att planera goda samhällen, måste det speglas i den egna verksamheten. Han sådde fröet till den företagskultur vi har i dag, även om mycket har hänt sedan dess, förvärv av andra verksamheter bland annat.

Åsa Bergman har också själv fått flera utmärkelser för sitt ledarskap, bland annat är hon hedersdoktor vid Mittuniversitetet.
– Jag har tidigt haft ett intresse för ledarskap och har genom åren studerat ledare och vad som kännetecknar en god ledare, förklarar hon. Så, vad är det?
– Att vara engagerande och motiverande. Att få alla att känna sig behövda. Att lyssna och ge feedback, både positiv och negativ. Det senare för att ge medarbetaren chans att utvecklas. Som ledare ska man skapa trivsel, kreativitet och dynamik, ge medarbetarna stimulans i sitt arbete. 

BÄSTA JOBBET. För detta krävs naturligtvis att själva arbetsplatsen är trivsam, så att man kan utföra sitt arbete på ett bra sätt, påpekar hon.
– Vi har olika typer av arbetsplatser – aktivitetsbaserade och mer traditionella. Vi finns i så många olika länder, att det är svårt att ha kontor som fungerar likadant. 

Det är också viktigt att ge medarbetarna möjlighet att kombinera jobb och karriär med privatliv.
– Vi lägger till exempel aldrig möten klockan 8 på morgonen eller tidigare, så att alla hinner lämna på förskolan. Vi har flextid på eftermiddagen, subventionerad träning i gym på arbetsplatsen och medarbetarna kan då och då arbeta hemma.

Själv tycker hon att hon har världens bästa jobb, som VD för Sweco:
– Det är oerhört spännande och tillfredställande att leda alla duktiga människor i vårt företag som arbetar med viktiga frågor som klimatomställningen. Jag studsar till jobbet varje dag!