Hur skapas morgondagens arbetsplatser?

De senaste årens digitalisering har inneburit stora förändringar på våra arbetsplatser. Traditionella och individanpassade kontorsplatser har blivit öppna landskap, aktivitetsbaserade och agila. Det fysiska mötet sker delvis online med kollegor på andra ställen.

Arbetsplatsen ska vara ett verktyg för att stödja hela verksamheten, förenkla medarbetarnas arbetsdag och bidra till kreativitet och effektivitet. För att uppnå en trygg och utvecklande arbetsplats där alla känner sig delaktiga, behövs en konkret plan.  

Tomas Götesson, arbetsplatsstrateg på Senab i Göteborg, har lång erfarenhet av att driva projekt för att effektivisera arbetsplatser. Han menar att det handlar om så mycket mer än bara möbler, för att uppnå en välmående arbetsplats.

”Det krävs en förankring för att lyckas med en verksamhetsanpassad arbetsplats (VA)*. Förankringen går från VD och ledningsgrupp ända ut till hela organisationen, om den uteblir finns en risk att de gamla beteendena kvarstår.” Tomas kollega Anna Wennberg, affärsområdeschef på Senab i Göteborg instämmer.  

“Processen kan säkerställas och därmed även förenklas genom att vi på Senab har en öppen och nära dialog med alla inblandade från start. Vi bidrar med kunskap inom nulägesanalyser, implementationssätt, framtida mål och vision till lokalsök, leverans av möbler och eftervård. Genom detta sparas både tid, kraft och pengar för kunderna.” 

Visionen för VA* utgår från att skapa hållbar inredning och hållbara medarbetare. Likväl som att produkterna ska vara hållbara över tid ska även arbetsmiljön vara hållbar d.v.s. i en kontorsmiljö erbjuda funktioner som möjliggör fysisk rörelse och ytor där man kan arbeta fokuserat och ostört vid behov.   

”Vårt sätt att bidra till att uppnå satta mål och visioner samt att stötta genom hela processen fungerar naturligtvis lika väl för större som för små organisationer.” avslutar Anna Wennberg.

*Verksamhetsanpassat arbetssätt är ett kontor där verksamhetens behov och funktioner stöds med rätt typ av inredning.