Ett 10-årigt långt samarbete

Resan började 2016 då Senab tillsammans med Hypergene skulle ta fram ett helt nytt inredningskoncept. Nu har konceptet applicerats på företagets 3 största kontor: Stockholm, Malmö & Göteborg.

2019 var det dags för tech-bolaget Hypergene att flytta sitt huvudkontor i Malmö. Ett 10-årigt långt samarbete gjorde Senab till det självklara valet för det nya konceptet.

Resan började 2016 då Senab tillsammans med Hypergene skulle ta fram ett helt nytt inredningskoncept som realiserades ett år senare när Stockholmskontoret flyttade till nya lokaler. Inredningen skulle fungera över tid och appliceras fortsättningsvis när företaget bytte lokaler.

Förra året blev det dags för huvudkontoret att flytta till den fantastiska Gängtappen i Malmö. Kontorsbyggnaden invigdes 1958 och var då Sveriges högsta kontorsbyggnad med 65 meters höjd och 15 våningar. Arkitekten Paul Hedqvist ritade en avancerad trekantig ”gängtapp” kring en central kärna av sex personhissar, varuhiss och trapphus. Än idag utgör den en av Malmös högsta byggnader. Stockholms-conceptet applicerades på den nya 1500 m2 lokalen med anpassning för den unika formen och historien.

Målet har varit att skapa en trivsam miljö med mycket hemmakänsla som skapar stolthet. Som medarbetare ska man inte bara känna igen sig, även utan känna sig lika hemma oberoende på vilket av Hypergenes kontor man sitter på för dagen. Inredningen skulle också stödja de olika behoven som finns per profession och främja samarbete mellan kollegor.

Idag arbetar Hypergene helt aktivitetsbaserat och beläggningen på kontoren skiljer sig åt beroende på funktion och ort. T.ex. säljare som är mycket ute på fältet och programmerare som är mycket inne på kontoret. Dessutom arbetar vissa frekvent på flera av kontoren så kontoren har även en viss beläggning utifrån.

Senab har haft totaluppdraget för att tillsammans med kund ta fram all inredning, belysning, färg, material, mattor och golv. Konceptet innefattade även lokala historiska motiv från staden.

I Malmö fanns det bilder i stadsarkivet då byggnaden har tjänat som Kockums kontor. Dessa användes för att tapetsera särskilda ytor på kontoret.

Specialbyggda konferensbord togs fram för att passa in i byggnaden storleksmässigt, helt kundanpassade personliga förvaringar med elektroniska lås samt liten läktare vid större samlingar eller spontana möte.Senabs gardinservice har gjort all sömnad & omklädnad och Senabs logistikavdelning har verkställt konceptet fysiskt genom monteringen. Konceptet appliceras nu även på Hypergenes nya kontor mitt i Centrala Göteborg med inflytt till sommaren. Totalt sett har nu konceptet applicerats på företagets 3 största kontor, dvs Stockholm, Malmö & Göteborg.