Så låter morgondagens kontor

Våra arbetsplatser är levande utrymmen där många människor verkar under samma tak. Stimulans, inspiration och kreativitet är vad som bör känneteckna ett modernt kontor. Fördelarna är många på verksamhetsbaserade kontor; en effektivare kunskapsfördelning, inspirerande möten och social samhörighet. Däremot kan koncentrationsförmågan försämras på grund av ljudmiljön.

Vår hörsel och våra hjärnor har bland annat syfte att varna oss för fara, lite som på stenåldern. När vi hör starka, obehagliga eller störande ljud vi inte känner igen ökar vår puls och vårt fokus blir att ta reda på vad det är. På ett kontor är det visserligen annorlunda ljud än på den tiden, men på ett liknande sätt ökar det risken för stress och vårt fokus på arbetsuppgifter blir stört.    

Forskar om vår ljudmiljö på arbetsplatsen 

För att motverka en dålig arbetsmiljö pågår nu en forskningsstudie med målet att undersöka hur man kan designa ljudmiljöer anpassade till individuella behov med mål om att få bättre kunskaper om vilka typer av ljud som vi koncentrerar oss bäst i. Forskaren Martin Ljungdahl Eriksson, Edsbyn Senab AB, ligger i framkant vad gäller ljudmiljöer för framtidens kontor. Han är ljudforskaren som med sin forskning vill undersöka hur ljudet påverkar oss och om vi mår bättre av att ta kontrollen över vår ljudmiljö. Han ställer frågorna:  

-Vill vi själva kunna modifiera vår ljudmiljö, och i så fall på vilket sätt? Och hur designar man ljud som inte märks?   

 

I stället för att ta bort ljud så adderar man ljud som ska ge en behagligare känsla. Forskningen handlar om att studera hur olika ljud på ett kontor påverkar medarbetarna.   

- Forskningen jag arbetar med handlar om att tillsätta ljud till öppna kontorslandskap. Sådana omgivningar skapar ofta dålig ljudmiljö. Öppna kontorslandskap är komplexa ur ett akustiskt perspektiv. Tidigare har det främsta problemet varit stora kontor där hårda ytor och få dämpande material ofta skapade bullriga och skadliga miljöer.

Trenden vi ser idag är aktivitetsbaserade och agila kontor där ytorna minskar och den akustiska behandlingen inneburit för tysta kontor. Där hör man medarbetarnas prat för tydligt vilket ger andra negativa kognitionsnedsättande effekter. Andras prat stör vår koncentrationsförmåga mest i de kontoren.   

 

Så går testen till

Hos medelstora och större kontor runtom i Sverige kommer prototyper placeras ut. Det rör sig om kontorsstolar och fåtöljer där ett interaktivt högtalarsystem har installerats.

Personerna som ska delta i studien har på sig ett armband med pulsmätare och appen My Sound Space tillhands. Via appen besvarar testpersonerna frågor, som rör bland annat deras välmående och stressnivå vid det tillfället.  

Därefter spelar prototypen upp bakgrundsljud som smälter in i den befintliga ljudmiljön, användaren kan själv påverka bakgrundsljudet efter sina egna preferenser och vad som passar bäst utifrån den arbetsuppgift som utförs.

Målet är att undersöka om testpersonerna kan koncentrera sig bättre på sitt arbete över tid, och om de genom återkoppling från appen kan få en bättre förståelse om sina egna ljudmiljöbehov. 

 

Musik väcker för starka känslor  

Musik har alltid varit en stor del av vår vardag och idag ser det betydligt annorlunda ut hur vi lyssnar på musik, jämfört med 20 – 40 år sedan.  

-Idag ser det helt annorlunda ut. Tack vare streamingtjänster har vi med oss musiken var vi än går och vad vi än gör. Musiken har blivit en ännu större del av våra dagliga aktiviteter. Vi vet exakt vad vi ska lyssna på en fredagskväll och en söndagsmorgon. Vi har helt enkelt koll på vad som funkar bra för oss själva. 

Martin menar att designade ljudmiljöer för arbetsplatsen ska väcka så lite känslor som möjligt. Bra ljud för en bra arbetsmiljö ska alltså vara aningen monotont för att inte fånga vår uppmärksamhet för mycket. Musik, fågelkvitter eller porlande vattendrag är därför kanske inte helt lämpligt på en arbetsplats. Det kan väcka känslor hos oss som gör att våra hjärnor tappar fokus och stämmer ofta inte med arbetsplatsens visuella utformning eller tilltänkta aktivitet. Därför handlar det om att ta fram ljud som har effekt utan att det märks för mycket.   

 

Så arbetar vi om 10 år  

Martin menar på att utvecklingen hos kontoren kommer fortsätta som det gör. Det vill säga att vi anställda blir mer och mer digitala nomader. Vi kommer se mindre fasta platser med möjlighet för att röra oss inom kontorets lokaler men även på andra platser. Man har ju med sig sitt kontor var man än går idag, allt finns ju i datorn.  

Det betyder att mötet med ens kollegor kommer mynna ut i fler digitala möten. Därmed har kontoret en enorm betydelse för sociala möten och samhörighet. Det bör dock inte bli för stort fokus på kontoret som mötesplats, en fortsatt strävan efter hybridlösningar där individuella arbetsmiljöbehov tillgodoses bättre än vad de gör idag är nödvändigt. Framför allt individuella ljudmiljöbehov. Något annat han tror vi kommer se mer av är wellness-certifierade kontor. Medarbetarnas hälsa kommer ligga i fokus och det blir allt viktigare att se till välmåendet på kontoren.