Senab AB tecknar nytt rikstäckande ramavtal med SKL Kommentus

Senab AB skriver nu ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral gällande möbler och inredning för de kommande 2 åren. Avtalet gäller Sveriges kommuner, landsting och kommunala bolag i samtliga län och tecknas nu för 6 delområden.  

Senab AB öppnar upp dörrarna till sitt nyrenoverade flagship showroom i Stockholm i samband med starten på det nya ramavtalet för Sveriges kommuner och landsting och välkomnar de nära 1000 avropsberättigade myndigheterna till oss. Avropsberättigade på avtalet är alla Sveriges kommuner, landsting och kommunala bolag som gemensamt ansluter sig till SKL Kommentus ramavtal.

Det nya ramavtalet består av elva (11) delområden var av sju (7) tilldelats i denna omgång. Senab AB står som avtalsleverantör på sex (6) av områdena; Möbler för vård och omsorg, Möbler för kontor och arbete, Möbler för arkiv, Arbetsstolar, Möbler för hemnära miljöer och Möbler för säker förvaring. Avtalet gäller för de kommande två (2) åren med möjlighet till förlängning i 1+1 år.
– Vi är väldigt glada för denna möjlighet att fortsätta möblera det offentliga rummet i alla regioner i Sverige. Vi är speciellt nöjda över SKL Kommentus skärpta krav på hållbarhet och miljö och vet att vi med vårt engagemang för ansvarstagande gällande hållbarhetsfrågor kan göra stor skillnad för våra kunder i deras arbetsmiljö. Med Senabs produkter och tjänster kan de avropande myndigheterna känna sig trygga att de får hög kvalité till rätt pris med ett genomgående hållbarhetstänk från råvara till återbruk, säger Linnéa Nilsson Affärsområdeschef Offentlig Sektor Edsbyn Senab AB.
– Att vi på nytt får förtroendet som avtalsleverantör till SKL Kommentus och till det offentliga rummet är för oss på Senab fantastiskt roligt. Vi tycker att det är viktigt att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att människan faktiskt skall vilja gå till jobbet. Våra kunders situation handlar i regel om att få hjälp med att åstadkomma en förändring, och i vårt arbete söker vi ständigt efter nya och bättre sätt att då möta en tillvaro i ständig förändring. En stor del av Sveriges arbetskraft finns ju också i denna sektor, och där tycker vi det är extra stimulerande att få förtroendet att bidra med vår kunskap avslutar Mikael Grundén VD på Senab AB.

Arbetsmiljö SenabSKL Kommentus har för detta avtal upphandlat ett sortiment av noga utvalda standardprodukter som kommer utgöra ett bassortiment för avropande myndigheter. Utöver bassortimentet finns ett urval varumärken och produkter som alla passerat nålsögat för de stränga hållbarhetskrav SKL Kommentus satt upp för avtalet. Avtalet undertecknades 15 oktober 2018 och löper över 2 år med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

Information SKL Kommentus avtal
SKL Kommentus avtal för möbler är det enskilt största avtalet för offentlig sektor i vår bransch. 2017 omsatte SKL Kommentus möbelavtal 1 452 milj sek. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKL Kommentuskoncernen är ett dotterbolag inom SKL Företag. Syftet för Kommentus Inköpscentral är att samordna upphandling för SKL´s medlemsorganisationerna.

Senab AB är en trygg avtalspart inom SKL Kommentus och har levererat inredningslösningar för Sveriges kommuner och landsting sedan många år. Vårt gemensamma mål med ramavtalet är nu att göra bra affärer som på ett kostnadseffektivt sätt hjälper våra myndigheter i vardagen.