Senab och Kammarkollegiet i rikstäckande avtal

Senab AB har skrivit ramavtal med Kammarkollegiet gällande möbler och inredning för de kommande 2 åren. Avtalet gäller Sveriges statliga myndigheter, verk och bolag och tecknas nu för 11 delområden. Delområdet Arbetsplats och förvaring är för närvarande överprövat.

Från och med den 16 september 2019 börjar Kammarkollegiet nya möbelavtal gälla. Det nya ramavtalet består av 12 delområden var av 11 tilldelats i denna omgång, Senab AB har lämnat anbud för 10 delområden och har tilldelats 9 utav dessa. Avtalet gäller för de kommande två åren med möjlighet till förlängning i två år.
– Vi är mycket glada och stolta över förtroendet att vara en prioriterad leverantör för Kammarkollegiets avtal till samtliga statliga myndigheter och bolag, säger Mattias Stahlin Försäljningchef på Senab.

Senab AB ingår i Edsbyn Senab koncernen och har valt att lämna in anbudet från koncernen med Senab AB som bolag. Det innebär att Edsbyn fortfarande är en stark leverantör att räkna med vid Kammarkollegiets avtal.

Om Edsbyn
Edsbyn, en av Europas ledande kontorsmöbelleverantörer, skrev sitt första ramavtal med staten 1946.
– Vi är tacksamma att få vara en del av Senab-avtalet med fortsatt förtroende att få leverera möbler till det offentliga rummet. Genom att välja vår syster Senab som avsändare kan vi erbjuda våra kunder ett bredare sortiment och en rikstäckande service, säger Bengt Gunnarsson, VD på Edsbyn.

Om SENAB
Senab är en kunskapspartner inom inredning och har en bred kompetens som hjälper kunderna att skapa funktionella miljöer. I det nya avtalet med Kammarkollegiet kommer Senab att hantera Edsbyns försäljning som tidigare handlats direkt från vår fabrik. 
Vi kommer med stort hjärta och engagemang fortsätta leverera kvalitativa inredningar till statliga kunder och välkomnar alla berörda avropare, avslutar Mattias Stahlin Försäljningschef på Senab.

Kammarkollegiet har för detta avtal upphandlat ett sortiment av noggrant utvalda produkter som alla passerat nålsögat för de stränga hållbarhetskrav Kammarkollegiet satt upp för avtalet. Senab AB är en trygg avtalspart inom Kammarkollegiet och har levererat inredningslösningar för Sveriges statliga myndigheter sedan många år tillbaka.

Om Kammarkollegiet avtal
Kammarkollegiet inrättades 1539 och är därmed Sveriges första myndighet.
Idag lyder myndigheten under Finansdepartementet.
2018 omsatte Kammarkollegiet möbelavtal 744 miljoner kronor. 
Kammarkollegiets uppgift är att bidra till att stärka demokratin, öka transparens inom staten och bygga en hållbar framtid.

För mer information kontakta:

Screenshots-2019-09-13-at-15_52_35.png

Mats Eineljung
Försäljningchef Offentlig Sektor
+46 722 525 205
mats.eineljung@edsbynsenab.com

 

Screenshots-2019-09-13-at-15_53_02.png

Bengt Gunnarsson
VD Edsbyn
+46 76 535 75 07 22 525 205
bengt.gunnarsson@edsbyn.com