Uppdrag: Hållbarhet

Cristian Dahlén foto av Laura Wall - 1024.jpg

Senab ökar sina insatser inom hållbarhet. Sedan slutet av 2017 är Cristian Dahlén hållbarhetschef.
– Jag brinner för den cirkulära ekonomin, säger han.

Cristian Dahlén började som Key Account Manager på Senab 2010 och har sedan dess varit affärsområdeschef både för både distrikt Nord och Stockholm innan han blev Senabs första hållbarhetschef.

Hans uppdrag är att lyfta in hållbarhetsaspekten i Senabs affär och att synliggöra  hållbarhetsarbetet för både kunder och anställda.
– Vi har märkt en attitydförändring hos våra kunder. Där priset länge varit en av de viktigaste konkurrensfaktorerna, kommer i dag kvalitet och hållbarhet högre upp på kravlistan.

Kvalitet och hållbarhet hänger ihop och är viktiga inslag i den cirkulära ekonomin, menar han:
– En kvalitetsmöbel har lång livstid och innebär därmed mindre miljöpåverkan. I samband med inredningsuppdrag får vi ofta frågan vad vi kan göra med den befintliga inredningen. Vi försöker i första hand återanvända möbler, kanske klä om eller restaurera, ge dem ett nytt liv och en ny placering. I andra hand säljer vi dem åt kunden, i tredje hand donerar vi. I sista hand blir det soptippen och då säkerställer vi att det sker på ett hållbart sätt.

Ett annat stort arbete är att granska alla leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
– Även våra leverantörers underleverantörer. Granskningen ger oss insikt och verktyg för att påverka branschen framåt och i rätt riktning.

MER JÄMSTÄLLT. Som koncern med över 250 anställda och mer än 350 miljoner i nettoomsättning publicerar Edsbyn Senab en årlig hållbarhets­rapport.
– Liksom Edsbyn har vi historiskt sett varit duktiga på den miljömässiga aspekten av hållbarhet. Nu behöver vi lyfta de sociala och ekonomiska bitarna, förklarar Cristian Dahlén.

På ganska kort tid har Senabs ledningsgrupp blivit mer jämställd, ett medvetet arbete från Senabs ledning.
– Nu är vi fem män och fyra kvinnor. För att bli en bättre arbetsgivare behöver vi också satsa på ledarskap. Att utbilda alla chefer i ledarskap är ett måste och ett viktigt inslag för att göra oss till en hållbar arbetsgivare.

Ett sätt att stärka den ekonomiska aspekten är att utnyttja sina lokaler bättre. Senab satsar därför på coworking. Mindre företag, till exempel start ups, erbjuds att dela på Senabs lokaler.
 – Det ger även en ökad interaktion mellan verksamheter, något som skapar bättre förutsättningar för människor och ­företag att växa.

Foto Laura Wall