Code of conduct

SENAB FÖRETAGSSOCIALA ANSVAR, Code of conduct (COC)

Senab vill se till att de produkter som vi erbjuder våra kunder och partners tillverkas i enlighet med etiska acceptabla principer. COC sätter vår minimistandard.

Målet är att ständigt förbättra tillverkningsmiljön och arbeta ur ett etiskt och socialt perspektiv. COC gäller alla tillverkningsanläggningar och leverantörer som tillverkar produkter för Senab. COC definierar de grundläggande rättigheterna för anställda och är baserad på ILO-konventionen.

Ta del av vår dokumenterade Code of conduct