Arkitekter utan gränser

Med sitt gränsöverskridande synsätt hör Bolle Tham och Martin Videgård till topp­skiktet bland svenska ­arkitekter. De drar ingen skiljelinje mellan inredning och husarkitektur. Men inte minst i kontorsprojekt är brukardialogen viktig, menar de.

Tham & Videgård Arkitekter hör till den exklusiva skara som fler än en gång förärats det prestigefyllda Kasper Salin-priset, arkitekternas eget Nobelpris. 

Men de har gjort sig kända också för det fantasieggande Trädhotellet i Harads vid Lule älv – en glaskub högt uppe i en norrländsk tall – eller Moderna Museet i Malmö med perforerade knallorange plåtfasad. Nyligen uppmärksammades de här i Reflections för konceptet till Volvo Cars nya variant av showrooms, Volvo Studio, tänkta som urbana ”vardagsrum” och hittills förverkligade i tre städer runt klotet – Stockholm, Tokyo och Milano, ett projekt som även Senab var delaktigt i.
– Fast egentligen är detta med varumärken, att rumsligt förmedla ett företags identitet, något som vi inte arbetat så mycket med tidigare, förklarar Bolle Tham, när vi träffas i duons eget högkvarter – ett öppet och luftigt kontor för 30-talet medarbetare på Södermalm i Stockholm.
– Samtidigt drar vi ingen gräns mellan inredning och husarkitektur, fyller kollegan Martin Videgård i. Vi är intresserade av arkitektur i alla skalor, från stora byggnader ner till enskilda produkter som möbler och armaturer. Att vi ritar enbart en inredning hör däremot till undantagen.

Senab Reflections Arkitekter utan gränserGRÄNSÖVERSKRIDANDE. De två träffades redan på 1990-talet, under tiden på KTH:s Arkitekturskola i Stockholm. En period som de bägge varvade med studier utomlands. Kanske har det bidragit till att deras gemensamma syn på arkitektur är tydligt internationellt förankrad och påtagligt gränsöverskridande.
– Ofta har vi jobbat med villor, säger Martin Videgård. Där växer inredningen fram som en naturlig detaljering av själva huset. ’Svaren’ till den lilla skalan finns i den stora. Tillsammans utgör de en helhet som vi värnar om. Detsamma gäller de unika inredningarna för större byggnader, som vi också ritat. 

En utgångspunkt för samtalet är ändå just deras inredningar, olika varianter av kontor och de varumärkesbaserade, som den för Volvo Studio. Fler på deras meritlista i den sistnämnda kategorin är interiörerna för nätbokhandeln Adilbris och bagerikedjan Gateau. 

Vad är viktigast, platsen eller konceptet?
– Både och, svarar de nästan samtidigt. 

I fallet Volvo Studio fanns från start en specifik plats, ett bestämt hus vid Kungsträdgården i Stockholm. Samtidigt föreskrev uppdraget att samma grundidé skulle användas på många platser, i helt skilda typer av byggnader. Redan de tre hus där Volvo Studios hittills öppnat är totalt olika, inte minst i fråga om takhöjd. Tham&Videgårds nordiskt doftande koncept lyckas med att både vara flexibelt och samtidigt trolla bort de rumsliga skillnaderna. Inte minst takens lysande LED-skärm, där bilder kan visas, ger en känsla av rymd. De återkommande böljande träväggarna och ruffa betonggolven knyter ihop och ger karaktär. 

Senab Reflections Arkitekter utan gränserCOOLASTE PLATSEN. På liknande sätt har de resonerat kring ett ovanligt kontorskoncept, den privata medlemsklubben Alma. Den ”coolast tänkbara platsen att arbeta på”, enligt modebibeln Vogue, är inrymd i en nobel gammal fastighet vid Nybrogatan i Stockholm, där Beckmans designhögskola tidigare huserat. På detta coworking-kontor erbjuds en flexibel arbetsmiljö till kreativa frilansar och företagare. Från enskilda kontorsrum, till ambulerande platser i öppen miljö och mer avskilda ”tysta” rum där många kan sitta – i kombination med butik och café. För inredningen står Tham&Videgård.
– En gång var detta ett gammalt hantverkshus med myriader av trappor och oregelbundna utrymmen. Vår uppgift blev att tolka huset, renodla de nya funktionerna och samtidigt hitta rumsliga grepp som sydde ihop det hela, förklarar Bolle Tham. 

Lösningen kom, precis som i Volvo Studio-konceptet, att handla mycket om enande tak, väggar och golv. En nydesignad, hängande armatur som skapar ett fiktivt, men likväl överallt igenkännbart ”tak”. Specialritade väggelement, av typen boaserade listverk, som kan byggas ut till hyllor, men som också ordnar och håller ihop den oregelbundna byggnadens många labyrintiska rum. Slutligen även här ett karaktäristiskt golv som binder samman visuellt, i detta fall mönstrade klinkers som förmedlar stämning och karaktär.
– Sedan fyllde vi på med lös inredning. Bland annat långa bord som vi ritat för ett ­tidigare projekt, säger Martin Videgård.

TJECKISKT UPPDRAG. Från starten 1999 har Tham & Videgård vuxit till ett väletablerat och tongivande kontor som expanderar också internationellt. En spännande utmaning på ritbordet just nu är det nya huvudkontoret i Prag för Tjeckiens största bank, en satsning som också inkluderar en helt ny stadsdel, sammantaget deras mest omfattande uppdrag hittills.
– Lite som Södra Station i Stockholm, förklarar de. Fast inte lika många bostäder, mer verksamheter av olika slag. 

Senab Reflections Arkitekter utan gränser
Vi söker oss tillbaka till den mindre skalan – kontor. Har de någon vision om hur den bästa kontorsvarianten ser ut?
– Behoven är skiftande, svarar de. Avgörande är att beställaren känner den egna verksamheten väl, förstår hur medarbetarna jobbar. Det kan ta tid, men den sortens studier betalar sig. 

Som exempel nämner de fastighetsbolaget Hufvudstadens nya huvudkontor, som de nyligen arbetat med:
– Där genomfördes en väldigt bra brukar­dialog. Vi fick också komma in tidigt i processen, så att vi kunde lyssna av och resultatet blev väldig lyckat. Viktigast med ett fungerande kontor är att det speglar hur ­företaget arbetar.

Foto Åke e:son Lindman