Långlivad kvalitet Morningtons melodi

Lobbyn på Hotel Mornington i Stockholm är ett bra exempel på kvalitetsmedvetet hållbarhetstänkande. Här blandas högklassiga vintageobjekt med ny inredning i en hemlik atmosfär. Bakom det lyckade resultatet ligger långvariga affärsrelationer.

Cirkulär har blivit ett buzzword. Som i cirkulärt mode, cirkulär ekonomi, cirkulärt tänkande. Det handlar om att inte slänga saker i första taget utan att återanvända på ett nytt sätt eller i ett nytt sammanhang – annars ge bort eller sälja.
Då behövs ett långsiktigt förhållningssätt, där man investerar i kvalitetsprodukter, snarare än konsumerar billigare varor med kortare livslängd.
På pricken den inställningen har ägarna till Mornington Hotel på Östermalm i Stockholm, ett familjeföretag, som även äger och driver Mornington Hotell i Bromma.
– Det här hotellet har vi drivit sedan 1973. Det var min pappa som startade Mornington och sedan 15 år har jag övertagit hans roll, säger Mårten Persson, när vi träffas i den nyligen omgjorda lobbyn på Östermalmshotellet. Med på mötet är även den ansvariga arkitekten Malin Palm och Senabs Senior Business Developer Mats Flodin. De tre har under många år arbetat ihop inför hotellens olika förändringsprojekt och vill ge sin syn på kvalitet och långsiktighet –  i investeringar, i inredning och i affärsrelationer.
Först ger Mårten Persson bakgrunden till den senaste förändringen – den av lobbyn på Östermalmshotellet:
– Digitaliseringen har ändrat kundbeteendet. När gästerna anländer har de redan checkat in på nätet. Det behövs alltså ingen skrymmande reception. Mötet med gästen kan handla om något annat än upprepande av hem- och mailadress. Det är en scenbild för det mötet som vi velat skapa i det här projektet.

Prestigelöst samarbete
Han uppskattar det långvariga samarbetet med arkitekten och Senab: – Vi tre känner varandra väl vid det här laget och har en prestigelös relation med intressanta diskussioner.
Mats Flodin påpekar att detta underlättas av att Mårten Persson som beställare är så engagerad och kunnig, när det gäller såväl design som hantverk:
– Det är extra roligt att arbeta med krävande och kunniga kunder som man har en återkommande relation med. På Senab ser vi oss som en inredningsentreprenör som tillför våra kunder kunskap och idéer. Vi kan inte bara inredning och möbler, utan även konstruktioner och specialsnickerier och vet vad som är möjligt att göra. Vår roll är att vara länken mellan beställare, arkitekt och producent. Vi försöker upptäcka problemen innan de uppstår och är vana att ta fram bra lösningar inom givna ekonomiska ramar.
Även Malin Palm understryker hur roligt det är att arbeta med en så hängiven beställare och pekar på det omfattande bibliotek som finns i Morningtons lobby:
– Mårtens pappa, Per-Ola Persson, är bokälskare och har själv valt ut och varenda bok, sorterat och ställt i ordning. Böckerna är inte en inredningsdetalj köpt på löpmeter, utan resultatet av ett genuint intresse. Och samma anda genomsyrar hela inredningen här, det är kvalitet rakt igenom med möbelklassiker från olika epoker och inredningsobjekt som har själ.
– Ja, intygar Mårten Persson, att bara skapa en stämningshöjande kuliss är inte vår grej. I bokhyllorna finns de stora verken, i inredningen alster av de stora formgivarna och arkitekterna. Kopior eller dålig kvalitet kommer inte över tröskeln hos oss.

Opretentiös atmosfär
Vi tittar oss runt, ser ett soffbord av Patricia Urquiola, en fåtölj av Le Corbusier, en soffa av Carl Malmsten, en annan av Arne Jacobsen. Här finns något av Aalto, Bohlin, Frank, Panton och så vidare. Tillsammans bildar de högklassiska objekten hörnstenar i en harmonisk atmosfär. Det känns opretentiöst, inte högtidligt som det kan göra i ett galleri, utan nedtonat och hemtrevligt.

Mårten Persson sveper med handen bort mot lobbyns vänstra vägg. Där sitter en fransk gobeläng från 1700-talet, en Aubussonväv. Efter en exil på familjeföretagets kontor har den kommit tillbaka till Morningtons lobby, där tidigare hängde på 1970-talet. 
– När man arbetar med kvalitet behöver man aldrig slänga saker, kanske sälja något ibland. Men oftast möblerar vi om och sätter in sakerna i ett nytt sammanhang. Då blir de som nya. Och när vi nyanskaffar, köper vi inte bara nytt genom Senab, utan också gärna från auktionshusen.  Och vi för en ständig diskussion, Malin, Mats och jag, om vad vi ska satsa på, så att helheten blir bra.

Mänsklig miljö
Mornington Hotel LobbyMalin Palm jämför samarbetet med ett lagarbete på en teater:
– Vi arbetar med ett slags iscensättande, där var och en tillför sina synpunkter och sitt kunnande. Processen underlättas av att vi känner varandra sedan länge. Resultatet ska bli en inbjudande och mänsklig miljö, där ingen hotellgäst får känna sig malplacerad eller obekväm. En miljö som fungerar varje dag i många år och som inte ängslas över trender.
Sittmöblerna kläs ibland om, andra behöver renoveras, något som ombesörjs av Senab.
Omsorg om detaljer och kvalitet präglar även tillverkningen och renoveringen av fast inredning, som också utförs av Senab.
– Med en så medveten beställare som Mårten, blir det ofta diskussioner om detaljer, som vilken typ av spårskruv vi ska använda, säger Mats Flodin entusiastiskt.
Och där slår vi huvudet på spiken – investering i långsiktig kvalitet, en av grundbultarna i hållbart cirkulärt tänkande.

Foto Jason Strong