Möbelförslag - för mindre inredningsförändringar

Att inreda en arbetsplats och välja rätt möbler kan i vissa fall vara både utmanande och tidskrävande, speciellt i de fall man inte gör det dagligdags. Det finns ett ansvar för att uppnå ett välfungerande slutresultat där lösningen ska fungera för kollegor och medarbetare och lämpa sig för ytorna, samtidigt som budgeten ska hållas. Att använda sig av expertkompetens förenklar förståelsen av behovet och underlättar vägen mot bästa möjliga lösning.

 

Planera för inredningsbehovet  

När det är dags för re-make, inreda i en ny lokal eller bara uppdatera/byta ut någon möbel är det alltid klokt att planera för det uppkomna behovet. Nu är det mer aktuellt än någonsin när företagen börjar återvända till sina kontor och “nya behov” har uppstått. Genom en bra planering ges stora möjligheter att förbättra det som många redan tidigare har saknat, som t.ex. flexibla och hållbara lösningar för ytor såsom konferensrum, den öppna mötesyta, fokusytor och digitala arbetsplatser.  

 

Rätt storlek på möblerna för ytan 

Skapa harmoni i rummet med rätt möbelstorlek. Håll rummet funktionellt och enkelt utan för många tillbehör som annars skapar oreda. Övermöblera inte. En möbel i korrekt storlek ökar rummets funktionalitet och ytan kan användas till fullo. Börja därför alltid med att titta på vilken funktion ni söker för ytan/rummet/möbeln sen tittar ni på andra aspekter som hållbarhet, ergonomi och rätt kvalité till rätt pris. 

 

Den visuella layouten - ett verktyg som bidrar till samförstånd  

Genom att skapa en visuell layout, förenklas processen med en djupgående förståelse för slutresultatet. I ett tidigt skede får man inblick i det framtida resultatet och som förenklar eventuella förändringar.  Så att rätt möbel hamnar på rätt plats och även färger på väggar och golv, ljusinsläpp, val av textilier. 

En bra layout som också kan omsättas i verkligheten kräver sin kompetens. Inredare och arkitekter är de som vanligtvis arbetar med verktyget. Att använda sig av inredning- och/eller arkitekttjänster kan vara minst lika viktigt i de små som i de stora projekten. De små kontoren behöver ju många gånger vara än mer flerfunktionella på sina ytor och kräver i och med det ofta smartare inredning. Samtidigt som de stora projekten hanterar stora ytor, många produkter och många behov. 

På Senab jobbar vi med både interna och externa inredningsexperter, som är ett etablerat moment i våra projekt. 

Fördelarna är följande: 

  • Kreativa och skräddarsydda lösningar baserat på kunds behov  
  • Lösningar och produkter för ergonomi och funktion  
  • Fokus på hållbarhet och återbruk  
  • Kontroll på kostnader och tidsplanering 

 

Enklare inredningsförändring kan göras via möbelförslag 

Ibland är behovet betydligt mindre och enklare, samtidigt som man fortfarande vill försäkra sig om att få den bästa inredningslösningen. Att få hjälp av en specialist underlättar insikten av möbelbehovet samtidigt som stegen mot målet kortas ned.  

Genom att svara på några enkla frågor skapas ett underlag till  inredaren. Experten tar fram möbler som fyller funktion, passar in i rummet och som även passar budgeten. Klicka här för att få möbelförslag.