Nu gör vi mer plats för stora idéer

Öppnare, mer välkomnande, kreativt och funktionellt.­ Senab har flyttat in i sin ombyggda arbetsplats i Stockholm. Skapandet av denna mötesplats för stora idéer inleddes med en djupgående förstudie.
Och Senab lever som man lär  – medarbetarna har involverats i förändringsprocessen.

Senab Showroom Stockholm Jason Strong PhotographyGenom åren har Senab hjälpt åtskilliga företag att förändra sina arbetssätt inför om- eller nybyggnad av kontor.
– Allt vi gör utgår från människan. Genom förståelse för verksamheten försöker vi hitta dynamiken mellan produktivitet, identitet, attraktionskraft och välbefinnande, säger Johan Selberg, manager på Senab Workplace Strategy, som utfört förarbetet inför förändringen av Senabs Stockholmskontor.

Kontoret har byggts om och fått helt ny disposition och ny inredning. Under projektet, som pågick från slutet av 2016 till inflyttningen i oktober 2018, har förändringsprocessens alla punkter funnits med – från förstudie till zonindelning och workshops kring teknikstöd, ledarskap i förändring, insikt i hur man arbetar i zoner samt överenskommelser för att skapa en trivsam och hållbar arbetsmiljö. 

Som Jeanette Brohäll, Senabs byggprojektledare, uttrycker det:
– Vi vill föregå med gott exempel och skapa en riktigt bra arbetsplats. Därför har vi inkluderat våra medarbetare löpande i processen och dragit nytta av vår kunskap och erfarenhet av vad som fungerar bra och inte på kontor i dag.

Med en byggtid på knappt fyra månader var det en utmaning för henne att få med alla synpunkter och det som framkommit under förstudien i byggprojektet, tillägger hon.

Senab Showroom Stockholm Jason Strong PhotographySPONTANA MÖTEN. ”Verksamhetsbaserad”, så kallar Senab sin arbetsplats, utformad för att passa Senabs verksamhet och arbetssätt. Egentligen fungerar den lika mycket som en mötesplats som ett traditionellt kontor. Dessutom i viss mån som ett showroom, då ambitionen är att visa upp det bästa från leverantörerna.

Till största delen är lokalen indelad i olika aktivitetszoner, men här finns även en del fasta arbetsplatser och arbetszoner. Zonerna och valmöjligheterna är många, liksom variationen i känsla är stor. Större och mindre tysta zoner för koncentrerat arbete, kreativa zoner för samarbete, mindre bås för telefonsamtal och yttersta avskildhet samt många platser för möten, såväl för stora dragningar som för enskilda samtal. Och framförallt för spontana sammanträffanden.
– Till exempel har vi samlat viktiga funktioner på ett och samma ställe. Nu finns kaffe och tillgång till skrivare bara på ett av våningsplanen, vilket gör att flödet i lokalen blir bättre. Att samla medarbetare och skapa bättre förutsättningar för spontana möten är positivt för både informationsutbyte och kreativitet, något som varit en viktig del i vårt förändringsprojekt, säger Jeanette Brohäll. 

Café- och köksdelen, som Senab kallar Torget, ligger direkt i anslutning till entrén på bottenplanet och bidrar till en mer välkomnande atmosfär. Känslan andas hotell och restaurang. 

Den största byggmässiga förändringen är den nya breda trappan, som sammanbinder de två planen och som ligger i anslutning till Torget.
– Nu har vi en bättre översikt från båda våningsplanen och alla känner sig mer välkomna upp till övervåningen, säger Jeanette Brohäll.

Senab Showroom Stockholm Jason Strong PhotographyPrecis som på de flesta verksamhetsbaserade kontor har medarbetarna personlig förvaring i ett låsbart skåp och en väska där man bära med sig det material som behövs. En del av de olika faciliteterna i den flexibla miljön är bokningsbara, andra går att nyttja närsomhelst.
– Vi använder sensorer för att lätt kunna se var det finns lediga platser och rum. Systemet mäter också den faktiska användningen av ytorna, oavsett de bokas eller inte. På så vis kan vi avläsa om det är några funktioner som behöver förändras, förklarar Jeanette Brohäll.

GESTALTNING MED BREDD. Nicole Nörgaard, till vardags säljare och Visual Merchandiser, har tillsammans med Lisa Sandvik, Strategisk Visual Merchandiser, tagit fram inredningskonceptet med möbler, färgsättning och zonindelning. En gestaltning med bredd.
– Utmaningen för oss, till skillnad från andra projekt, har varit att visa upp en rad olika producenter på den begränsade yta vi har. Hela tiden med fokus på zonindelning och funktion. Nu har vi en fungerande arbetsplats, inte bara ett showroom. Vårt kontor ska gestalta framtidens mötesplats. Här kan man hämta inspiration och uppleva Senabs breda erbjudande, säger Nicole Nörgaard.

Intill entrén med skyltfönster ut mot den välbesökta Regeringsgatan finns en yta där de olika leverantörerna – en i taget – har möjlighet att visa produkter under en begränsad period.
– Leverantörerna tar i samråd med oss fram ett förslag och ytan blir i stort sett deras under denna tid, oftast ett par månader. Detta för att vi ska kunna visa fler möbler och producenter med större variation, förklarar Nicole Nörgaard.

Foto Jason Strong