Så jobbar vi på framtidens arbetsplats

kopia-DI-bild-Jonas-Jon--1440x908.png

Våren 2020 har bjudit på många tvära kast – inte minst inom arbetslivet. De nya vanorna kring social distansering har lett till förändrade beteenden bland merparten av organisationer. Allt fler möten online och hemarbete har satt igång förändringsprocessen kring hur vi arbetar nu och på lång sikt. Så vad krävs för att möta utmaningarna och istället för att se dem som en motgång, förvandla dem till framgång?

Senab, som har verkat mer än 40 år inom inredningsbranschen, har sedan länge förstått behovet av verksamhetsanpassade och moderna arbetsplatser. Det innebär att din arbetsplats är utformad och inredd utefter organisationens behov, funktioner och processer.

Nya och hållbara lösningar för befintliga miljöer

Det vi på Senab har sett både före dagens situation och som har förstärkts i samband med Covid-19 är att kontorslandskapen behålls men med utökade avstånd mellan arbetsplatserna och med fler avskärmningsmöjligheter. Loungemöbler är något som kommer att formge allt fler kontor för att möjliggöra spontana möten i inbjudande miljöer. Likaså fler mindre avskilda rum eller inredningslösningar, som ökar utbudet av utrymmen för digitala möten och ostörda samtal.

– Med den ökade medvetenheten av distansering så kommer även möblerna utvecklas, med nya och innovativa lösningar i material och ytbehandlingar. Det för att följa ökande behov och medvetande om hygienkrav” säger Jon Kvarmans, Konstruktör Produktutveckling, AB Edsbyverken.

Precis som att produkterna ska vara hållbara ska även arbetsmiljön vara det, genom att kontoret tillåter fysisk rörelse och ytor där man kan arbeta koncentrerat och ostört vid behov. Då framtiden redan är här och vi har tvingats till plötsliga förändringar är det idag vi behöver ta ställning och anpassa oss. För att som verksamhet säkerställa att kärnaffären fortgår som vanligt och för att bemöta morgondagen med framgång.

– Det kommer pratas mer om ROE istället för ROI, d.v.s return of employees, där hållbara medarbetare är fokuset.” tillägger Jonas Jutbring, Area Sales Manager, Senab Stockholm.

– Och genom att lära sig av hur väl det har fungerat att ha sin arbetsplats i sitt hem, tekniskt sett behöver vi även se hur vi kan utveckla produkter för att möta upp behovet av en bättre ergonomiskt anpassad hemarbetsplats. Där det gäller att få produkterna funktionella samtidigt som de passar in i hemmiljön.” fortsätter Jon Kvarmans.

Så skapas framgångsrika inredningslösningar

Vi på Senab är en helhetsleverantör av interiörer och har skapat många framgångsrika förändringsprojekt. Ett tydligt exempel på ett sådant projekt är när vi hjälpte ett energibolag att uppnå sin vision: att vara en attraktiv arbetsgivare genom att visa på att de är ett företag som har samverkan och samarbete, i en positiv arbetsmiljö som högsta prioritet.

Utmaningen var att fastighetens kontorsutrymme var uppbyggda i mindre kontor, så kallade cellkontor. Detta påverkade organisationen negativt gällande just samarbete, det var många silos och grupperingar. Dessutom fanns det även en sidobyggnad där en tredjedel av de anställda var lokaliserade.

Genom förstudien fick vi fram att medarbetarna endast spenderade 35% av sin arbetstid vid sina arbetsplatser och under resterande tid stod kontoren tomma. Den slutgiltiga lösningen baserades dels på insikterna samt tillsammans med kunden genomförda workshops en inredningslösning som gav förutsättningar att uppnå deras vision.

Genom vår långa erfarenhet och förståelse för olika organisationer och olika arbetssätt kan vi i ett tidigt skede hjälpa våra kunder att utforma sina arbets- och mötesplatser på ett sätt som passar just dem.

– Det krävs att vi ser kundens behov och dess unika företagskultur, affärsidé och processer. Då vet vi vilka ytor som behövs och vilka inredningslösningar som kommer att vara mest effektiva för dem.” säger Jonas Jutbring.

Inom koncernen har Edsbyn Senab tillgång till ett unikt erbjudande. Genom att vara en av de största aktörerna på marknaden erbjuds anpassad inredning till varje enskild kund, från ledande och nischade tillverkare. Med en egen tillverkning i Hälsingland Edsbyn, erbjuds hållbara och högkvalitativa bord och förvaringar. I samband med det ett attraktivt sortiment av lounge- och sitt-möbler.

Jonas fortsätter med att förklara att genom att anlita Senab kan vi bidra med kunskap inom nulägesanalyser, implementationssätt, framtida mål och vision till lokalsök, leverans av möbler och eftervård. Genom detta sparas både tid, kraft och pengar för kunderna. Vårt sätt att bidra till att uppnå satta mål och visioner samt att stötta genom hela processen fungerar naturligtvis lika bra för större som för små organisationer.