Future IT Partner

När medarbetarna får vara med och forma deras nya arbetsplats blir resultatet ett kontor som speglar företagets varumärke.

Bakgrund
Future IT Partner är en helhetspartner som erbjuder kompletta IT-lösningar. Deras affärsidé bygger på att vara en kompetent affärspartner som hjälper och stödjer våra kunder i deras fortlöpande IT-utveckling.

När det blev dags för Future IT Partner att expandera kontaktade de Senab i ett tidigt skede för att förverkliga den planlösningen som var skapad.

Utmaning
Future IT Partner ville ha en arbetsplats där alla medarbetare skulle vara delaktiga. Deras nya arbetsplats växte fram genom kreativa möten där medarbetarna fick vara med och forma deras nya kontor.

Vi har valt att arbeta med Senab och deras erfarne projektledare Bosse som, utifrån våra önskemål, tagit fram perfekt balanserad arbetsmiljö. För oss som ett snabbt växande företag inom IT, en bransch som kräver att man hela tiden är på tå, är det perfekt med Senab. Från dag 1 gav dem ett professionellt och seriöst intryck gentemot oss som kund och det avspeglas i deras medarbetares mindset. Vi är otroligt nöjda både med hur fint vi fick det men även hur smidigt och enkelt det är att vara kund hos Senab.

Martin Madsen, Servicedeskchef & Projektledning Future IT Partner

Resultat
Senab har levererat stora delar av den lösa inredningen. Ljudasorbentent Aircone finns på flera platser i kontoret format efter en hexagon vilket finns i kundens logga.

Fotograf: Johan Lilja

DSC_9434.jpg
DSC_9435.jpg
DSC_9239.jpg
DSC_9245.jpg
DSC_9436.jpg
DSC_9444.jpg