Kraftringen

Ett modernt kontor med utrymme för mer samarbete och bättre flöde mellan människor i ett helt nytt arbetssätt.

Bakgrund
På Kraftringens huvudkontor  i Lund arbetar ca 300 personer inom tre olika bolag och ca. 20 olika avdelningar. Trots att byggnaden uppfördes så sent som 2008 var den inte anpassad för dagens arbetssätt.

Idag är Kraftringen är inte bara ett energibolag då försäljning av tjänster på marknaden tar en allt större plats. Med den nya tiden, och dess utmaningar som energibranschen står inför, är det vitalt för företaget att utvecklas i takt med tiden.

För att kunna attrahera framtida medarbetare arbetar Kraftringen med att kunna påvisa att det är ett företag som har samverkan och samarbete, i en positiv arbetsmiljö, som högsta prioritet.

Utmaning
Kontorets design utgick från cellkontor vilket gjorde att Kraftringen fick stuprör mellan människor och avdelningar. Information gick förlorad, avdelningar isolerade sig, och medarbetarna upplevde utanförskap som följd.

Samtidigt medförde cellkontoren att Kraftringen hade en byggnad som var upplevdes ineffektiv ur ett ytmässigt perspektiv. Av 300 personer fick ca 70 st. arbeta i en temporär byggnad vid sidan om huvudbyggnaden.

I projektplanen som arbetades fram fanns tre effektmål;

  • Samverkan/samhörighet/samarbete
  • Arbetsmiljön
  • En energisnål byggnad.

Resultat
Förstudies gjordes som visade på att medarbetarna enbart spenderade 35% av deras arbetstid vid deras arbetsplatser och resterande tid stod kontoren tomma. Då beslutade Kraftringens ledningsgrupp i september 2015 att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt i Kraftringen. För att kunna genomföra ett ABW-kontor behövde kunden göra om allt från början, dvs. riva allt invändigt till stomrent.

För att kunna uppnå de tre effektmålen satte man människan i centrum, förändringen skulle inte vara ett ombyggnationsprojekt utan det skulle istället utgå från Kraftringens medarbetare. Resultatet blev ett modern kontor med utrymme för mer samarbete och bättre flöde mellan människor i ett helt nytt arbetssätt.

Senab har levererat lös inredning utifrån Kraftringens specifika krav och har på så vis bidrag till den nya positiva arbetsmiljön.

För att få en positiv arbetsmiljö, i det nya sättet att arbeta, var inredningen en vital sak. Senab var en av våra viktigaste aktörer för att leverera rätt inredning utifrån våra specifika krav. Rätt inredning bidrar självklart till att Kraftringen får ett större obs-värde som attraktiv arbetsgivare. I november 2019 har vi jobbat enligt det nya arbetssättet i nästan ett år med ett resultat som blivit över vår förväntan.

Hans Segerfeldt, Projektledare Kraftringen

Arkitekt: Landén & Krantz arkitekter
Fotograf: Åke E:son Lindman