Volvo Cars Shanghai

Volvo Cars största kontor i Kina implementerar ett aktivitetsbaserat arbetsätt som föddes i Göteborg, 5 år tidigare.

Bakgrund
Volvo Cars globala förändringsprogram mot aktivitetsbaserade arbetsplatser startade i Göteborg 2013 och nådde 2018 säljkontoret Shanghai, det hittills största av bilföretagets kontor i Kina med 400 medarbetare. Kontoret ligger centralt vid Shanghais paradgata, The Bund, med hänförande utsikt över Huangpufloden.

Utmaning
Arbetsmiljön ska vara trivsam för medarbetarna samt underlätta arbetet och samarbetet. Största utmaningen var att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt som i Asien fortfarande är väldigt ovanligt. För att förbereda medarbetarna på förändringen förklarades syftet samt hur konceptet är uppbyggt.

Vi ville absolut inte pruta på kvalitén, det skulle gå stick i stäv med Volvo Cars varumärke. Här gjorde Senab ett fantastiskt jobb...Senab har stor erfarenhet av den här typen av kontor och har kunnat förse oss med professionella förslag.

Christina Hansén, Volvo Cars

Lösning
I Volvo Shanghai kontoret började förändringen med en pilot där en mindre del av kontoret påbörjade förändringsresan till aktivitetsbaserat. 50 medarbetare börja arbeta enligt det nya konceptet, bland andra de inom IT, kommunikation och delar av ledningsteamet för Asien.
Det delades upp på detta viset för att testa att tekniken fungerade, kommunikatörerna fick konkret förståelse för konceptet, som de kunde sprida vidare och ledningen fick god insikt för att kunna fatta beslut. Även övriga medarbetare fick en insyn i hur konceptet fungerade i praktiken.

Senab hitta och ibland lärde upp kinesiska leverantörer som kunde leva upp till Volvos krav, både pris- och leveransmässigt. Edsbyn har också levererat en del möbler och fast inredning till kontoret.

Det nya kontoret stöttar tvärfunktionellt samarbete, kreativitet och lärande. Det finns många platser för samvaro av olika slag, som mötesrum och lounger, men även privata små rum när man behöver dra sig undan för total koncentration eller känsliga telefonsamtal. Kontoret får idag många studiebesök från andra företag.

Fotograf: Fengang Lu´& Volvo

1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
824817725.jpg
6.jpg
16.jpg
7.jpg
8.jpg
26.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
15.jpg
332231156.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
17.jpg
27.jpg
25.jpg