Edsbyn Senab koncernen bildar strategisk allians med finska Isku

Bild (från vänster): Antti Olin Design Direct Isku , Bengt Gunnarsson CEO Edsbyn, Elise Tarvainen COO Isku, Mats Eineljung Försäljningchef offentlig sektor Senab, Bengt Nilsson CEO EdsbynSenab, Arto Tiitinen CEO Isku, Mattias Stahlin Försälningchef Senab, Juha-Matti Lähteenmaa Procurement Director Isku

En strategisk allians har bildats som möjliggör tillväxt för två av de största B2B koncernerna i Norden inom inredning för det offentliga rummet!

Alliansen har upprättats mellan svenska Edsbyn Senab och finska Isku. Genom att kombinera koncernernas expertis och geografiska närvaro, kommer denna allians att ge möjligheter till en betydande tillväxt och synergier i en mycket konkurrensutsatt marknad.

EdsbynSenab och Isku skapar genom denna allians det största nordiska partnerskapet för interiörlösningar och skapar nya förutsättningar på marknaden för nordiska företag och organisationer när det gäller inredning av det offentliga rummet.

De båda koncernerna har tillsammans över 200 års erfarenhet av design, produktion och lösningar för det offentliga rummet

De två företagen har mycket stora likheter i sina DNA: de är familjeägda företag med långa traditioner som båda har haft modet att i omgångar omdefiniera såväl sina bolag som sina affärsidéer genom åren. Med rötter i de nordiska skogarna och med en djup känsla för trä och snickeri värderar bolagen både miljö och god kvalitet högt. Hållbarhet är kärnan i båda företagens affärsmodell, deras produkter och produktioner. Produkter och processer är certifierade med antingen Swan Label, Möbelfakta, ISO-kvalitet, miljöcertifikat eller PEFC-certifikat för trä, för att nämna några.

Alliansen mellan de två företagen skapar ett unikt och mycket omfattande sortiment för alla offentliga områden, som kommer att vara tillgängligt på global nivå. Koncernerna täcker tillsammans de nordiska länderna, Baltikum, OSS-länderna, Central- och Östeuropa, Mellanöstern, Kina och USA.

Tillsammans till nya marknadsområden

Isku: s VD Arto Tiitinen och EdsbySenabs VD Bengt Nilsson är båda glada över att grunden till denna allians bygger på delade värderingar, synen på hållbarhet, affärsverksamhet och framtiden för inredningslösningar för det offentliga utrymmen.

- Vi kan dra nytta av dessa synergier snabbt. Med dessa förutsättningar kan vi skapa nya synergier snabbt och effektivt. Vi strävar efter en betydande tillväxt till Isku från svenska och andra marknadsområden, säger Arto Tiitinen, VD för Isku Group.

- Jag håller helt med Arto. Iskus produkter kommer att vara ett värdefullt tillägg till Senabs produktportfölj. Samtidigt har vårt eget varumärke Edsbyn länge letat efter vägar att sälja och distribuera sitt sortimentet till nya marknader, inte minst till Finland och Baltikum. Denna allians är lösningen på vårt behov av god och effektiv expansion, säger Bengt Nilsson, VD för EdsbynSenab Group

Alliansen gäller from den 29 januari 2020

Fakta

  Isku Group EdsbynSenab Group
Etablerad 1928 1899
Anställda 750 600
Omsättning c:a 1,8 miljarder kr c:a 1,8 miljarder kr
Websida Isku.com Edsbyn.com, senab.com