Dicksons Hus

17.jpgDicksons Hus är ett av Göteborgs större äldreboenden som under 2019 gjorde en upphandling på i stort sett samtliga möbler till vårdavdelningar, gemensamma utrymmen och personalutrymmen. 

Önskan var att inreda lokalerna i linje med att vara ett attraktivt äldreboende, med ändamålsenlig funktion där mycket textilier och trivsam inredning skapar värme och trivsel. 

Senab fick äran att leverera detta fina projekt utifrån bra val av möbler i förhållande till funktion och pris. 

Fotograf Vanessa Ivanovs