Roche

Bakgrund
Roche är världens tredje största läkemedelsföretag med över 90 000 medarbetare i 150 länder. Förändringen gjordes med ett uttalat syfte att organisationen skulle bli digital och pappersfri. Med många patent och sekretessbelagda handlingar bedömdes det som säkrare.

Utmaning
Samtliga tre svenska Rochebolag, som huserat på två olika adresser i Stockholm, skulle flytta till en och samma byggnad. Den största förändringen var inte den geografiska flytten, utan att drygt 200 medarbetare skulle börja arbeta i ett verksamhetsbaserat kontor.
De flesta medarbetarna var positiva till förändringen, dock fanns det även dem som kände oro. Oron togs på allvar och arbetet underlättades av att flytten planerades i två år och förberedelserna för det nya arbetssättet började 1,5 år i förväg.

Senab var med som en partner under större delen av vårt flyttprojekt. Den expertis och rutin som Senab bidrog med i processen var klart en stor del av den framgångsrika utkomsten. Ansvarig projektledare Veronica Waerner koordinerade professionellt alla inblandade aktörer och inredde vårt nya kontor helt i enlighet med vår vision, arkitektens ritningar och dessutom inom ramen för budget. Vi hade ett tätt samarbete där vi kände oss delaktiga, välinformerade och alldeles trygga. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Senab.”

Elin Holmgren, HR Roche

Lösning
Förändringsresan utgick från medarbetarnas behov av en trivsam och harmonisk miljö. Man började med att informera alla medarbetare om vad ett aktivitetsbaserat arbetssätt innebär. Detta gjordes i form av inspirationsföreläsningar och studiebesök för att göra sig mer familjära med det nya arbetssättet. Det genomfördes medarbetarenkäter och en analys av arbetsplatsbeläggningen.
Med hjälp av arkitekten gjordes en zonindelning i det öppna kontorslandskapet för låg-, medium- och högfokuserat arbete, som indikerar hur tyst det skulle vara i omgivningen.

Då Roche la mycket tyngt på hållbarhet är detta en tanke som har legat med hela vägen. Senab stöttade kunden under hela förändringsresan. Vi blev deras kunskapspartner och produktspecialister genom att hjälpa kunden att konkurrensutsätta produkter. Vi gick ut brett på marknaden med anbudsunderlag för att kunna erbjuda kunden bästa möjliga pris allt i samråd med arkitekt. Allt för att vi skulle hålla budget mot kund.
Vi var en samarbetspartner genom hela projektet och Senab både levererade och monterade ihop möblerna. Nu står vi för eftermarknaden hos Roche.

Arkitekt: Strategisk arkitektur
Fotograf: Jason Strong

 

Roche_web_017.jpg
Roche_web_004.jpg
Roche_web_015.jpg
Roche_web_063.jpg
Roche_web_061.jpg
Roche_web_029.jpg
Roche_web_045.jpg
Roche_web_005.jpg
Roche_web_014.jpg
Roche_web_052.jpg
Roche_web_023.jpg
Roche_web_060.jpg
Roche_web_024.jpg
Roche_web_030.jpg
Roche_web_032.jpg
Roche_web_038.jpg
Roche_web_008.jpg
Roche_web_003.jpg
Roche_web_053.jpg
Roche_web_054.jpg
Roche_web_020.jpg
Roche_web_058.jpg
Roche_web_062.jpg
Roche_web_026.jpg
Roche_web_040.jpg
Roche_web_042.jpg
Roche_web_048.jpg
Roche_web_046.jpg
Roche_web_022.jpg
Roche_web_049.jpg
Roche_web_009.jpg
Roche_web_055.jpg
Roche_web_031.jpg