SKF

En global idéfabrik där totala ytan minskades med 40% trots fler medarbetare. Detta var möjligt då SKF gick över till ett helt verksamhetsbaserat kontor.

Bakgrund
När världsjätten SKF skulle göra om sina lokaler ville man skapa en global idéfabrik – en Solution Factory. Ytorna skulle också användas så effektivt och ytsnålt som möjligt. Därför valde man att skapa ett aktivitetsbaseratkontor. 

Utmaning

Filosofin har varit flexibilitet, funktion och form. Viktigast har varit flexibiliteten, liksom att alla möbler funkar väl ihop.

Katarina Söderström, inredningsarkitekt Krook & Tjäder

Resultat
Den totala ytan har minskat med 40% trots att huset nu används av betydligt fler.

Färgpaletten är lugn och speglar SKF:s visuella identitet; vita väggar, dörrar i grafitgrått, trädetaljer i ljus ask. De grå golven är genomgående i sten eller har textila mattor. Möblerna är i SKF:s toner av blått, i tegelfärg och grönt. Kulörer som också går igen i fotona från koncernens verksamheter runt världen.

Senab har haft rollen att leverera önskad inredning, gjort provmöbleringar, deltagit i workshops för att fånga upp åsikter och bidra med kunskap kring ett aktivitetsbaserat synsätt i inredningen. Senab har även suttit med i arbetsgruppen för Solution Factory.

Arkitekt: Husarkitekt - Liljewalls arkitekter, Inredningsarkitekt - Krook & Tjäder
Fotograf: Krister Engström