Inredningsförslag & Produktval

Förverkliga visionen genom rätt produktval.

Designprocessen realiseras genom smarta produktval

På Senab tror vi på att skapa rum som befriar sinnet, där människor kan nå sin fulla potential och där förväntningar kan överträffas. Genom att skickligt navigera genom trender vill vi skapa hållbara miljöer att inspireras av, där omtanken om människan står i centrum. Vi drivs av uppfattningen att stora idéer föds när det finns rum för kreativitet, när vi utmanar oss att tänka i nya banor och när vi testar nya gränser.
Vi erbjuder inredningsexperter som hjälper er att designa upp er inredningslösning och layout i CAD ritning dvs 2D & 3D-animation.

Inredningsförslag & produktval

Idag är utbudet på marknaden stort med flertalet tillverkare över hela världen. Det finns många formgivare som vid första anblicken ser ut att producera likvärdiga produkter och i många fall har tillverkarna samma tanke med de typmöbler de tillverkar vilket gör att det i princip alltid finns alternativ att utvärdera. Det kan även vara så att i processen med smarta produktval kommer det fram helt nya alternativ som bättre stödjer den funktion som är tänkt att uppnås med det föreslagna valet från början och i vissa fall även till ett mer fördelaktigt pris.

I projekt tillsammans med oss på Senab är det er vision och dess designprocess som är den röda tråden genom hela inredningslösningen. Målsättningen är att förverkliga visionen av denna genom rätt produktval. Tillsammans med beställare och arkitekt är vi kunskapspartner som bidrar med kompetens inom produktval avseende pris, material, hållbarhet, logistik och anpassningar för att på ett så bra sätt som möjligt uppfylla era förväntningar och behov.

Vi är en kunskapspartner med över 40 års erfarenhet av interiöra lösningar.
Det har gett oss en unik produktkännedom, vilket gör att vi med kompetens och kvalitet kan utforma hållbara lösningar som passar just er idag och som kommer att fungera även i framtiden.