Offentlig sektor & upphandling

En arbetsplats för våra barn och ungdomar, det vill säga skolmiljön, ställer allt högre krav på hur den ska vara utformad. Fler personer på mindre yta där ljud, ljus och ergonomi står i fokus. Miljöer som är anpassade efter läroplan och miljöföreskrifter ska vara flexibla och enkla att underhålla. Rum som skapar rätt förutsättningar för inlärning helt enkelt! Det är just läroplanen och dess målsättningar, fastigheten och dess skolelever samt lärare som ligger till grund för hur vi tillsammans utformar lösningen.

Oavsett område inom offentlig sektor (vård, omsorg, rättsväsendet, försvarsmakten, kollektiv och utbildning) utgår vi alltid ifrån ovanstående approach för att skapa bästa lösningen för dess arbetsmiljö.

Med vår långa erfarenhet inom inredning till offentlig sektor bidrar vi med omfattande kunskap inom upphandling, arbetsmiljöregler, hållbarhet, design, inredning, materialval och specialkonstruktion. Vår insikt i materialutveckling gör att vi även kan bidra med nya infallsvinklar när det gäller att realisera målsättningen.

Produkt och prisförfrågningar

I vårt erbjudande har vi över 1000 olika leverantörer och flertal olika varumärken. För offentlig sektor finns det ett specifikt urval av produkter som är certifierade enligt vissa standarder för att uppnå satta krav i den offentliga upphandlingen. Önskar ni veta mer om vårt sortiment och dess priser eller vårt unika koncept – Senab Workplace, maila till offentlig@senab.com

Läs mer om våra tjänster:
Inredningsförslag och produktval
Specialtillverkade lösningar
Upphandling
Projektledning
Leverans och montering
Återbruk för inredning