Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2021

På Edsbyn Senab är hållbarhet centralt för både vår historia och vår framtid och vår hållbarhetsagenda formuleras i nära samråd med våra anställda och kunder.

Vi arbetar snabbt och målinriktat mot ambitiösa miljömässiga, sociala och ekonomiska mål. Vår högsta ambition är att vara en ansvarsfull och aktiv aktör i såväl vår bransch som vårt samhälle i stort.

Detta är vår fjärde hållbarhetsrapport som koncern och den är upprättad i enlighet med svenska ÅRL, kapitel 6 och omfattar alla företag i koncernen.

Ytterst ansvarig för rapporten är styrelsen för Edsbyn Senab AB.

Läs vår hållbarhetsrapport här