Hållbarhet

Hållbarhetsrapport

Från verksamhetsåret 2019 redovisar vi vårt hållbarhetsarbete enligt de globala hållbarhetsmålen. Dessa antogs av FN år 2015 och är en gemensam agenda för världens länder att uppnå till år 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och bekämpa klimatförändringarna. Målen vilar på tre dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Samtliga mål är integrerade och odelbara och tillsammans utgör de den nya bilden av hållbarhet.

Rapporten är en gemensam sammanställning av Edsbyn Senabs hållbarhetsaktiviteter. Den svarar upp mot det ställda kraven i lagstiftningen och är en transparent redogörelse som hjälper oss att identifiera brister och sätta mål för verksamheten.

Prioriterade målområden

Utifrån de globala hållbarhetsmålen har vi identifierat följande prioriterade målområden för verksamheten hos oss på Senab:

  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Jämställdhet

Revisorintyg 2019 hållbarhetsrapport

Edsbyn-Senab-AB1-e1592470763941.jpg