Atrium Ljungberg

Ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag nya kontor är helt aktivitetsbaserat. Inspirationen är hämtat från hotell som erbjuder varma och välkomnande miljö.er

Bakgrund
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. De äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Fokuset ligger på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll av kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning. Det är så Atrium Ljungberg skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. 

Utmaning
Då man genom en förstudie fann att flertalet av medarbetarna arbetade utanför kontoret behövde man göra något för att optimera de tomma arbetsytor som uppstått. Önskemålet var en modern arbetsplats med ett verksamhetsbaserat arbetssätt där miljön istället skulle främja uppgift för dagen och bli ett mer hållbart kontor.

Vår målsättning är att ligga i framkant med vårt kontorserbjudande. Därför är vi väldigt stolta över att nu kunna visa upp vårt eget nya huvudkontor. Det är en modern arbetsplats som verkligen stimulerar till samarbete, kreativitet och effektivitet, vilket är avgörande parametrar för att ett företag ska lyckas.

Annica Ånäs, VD Atrium Ljungberg.

Lösning
Det nya kontoret är helt aktivitetsbaserat vilket avspeglar sig i både design och disposition. I utvecklingsarbetet har stor inspiration hämtats från hotell, som ofta erbjuder välkomnande, varma och rogivande miljöer med hög servicegrad. Ett annat ledord har varit att utveckla ett kontor som är långsiktigt och hållbart. Därför har det varit viktigt att välja kvalitativa material och möbler som speglar en genuint långsiktig miljö. Snickerier, textilier, möbler och arbetsverktyg är producerade av utvalda leverantörer som har en tydlig hållbarhetsprofil.

Senab var tidigt inne i projektet och var rådgivande gällande avyttring av befintliga möbler från förra kontoret samt arbetat för att förfina föreskrivande material från arkitekterna så att önskad inköpsbudget, kvalité och materialmässigt håller ihop.
Vi har via Edsbyn provställt specialanpassade arbetsbord och konstruerat personliga förvaringar enligt önskemål.
Senab har hanterat allt inköp av inredning, leveransplanerat och installerat möbler i etapper allt efter att ombyggnation pågått.

Arkitekt: Arkitekt- & designbyrån koncept
Fotograf: Martin Kelam