Marsh, Mercer och Guy Carpenter

En arbetsplats för flera bolag med tidstypiska detaljer och modern inredning.

Bakgrund

Marsh McLennan är ett amerikanskt multinationellt försäkrings- och konsultföretag. De är operativa i alla jordens hörn och är idag cirka 80 000 anställda. Under september 2020 flyttade Marsh, Mercer och Guy Carpenter, som tillsammans är en del av Marsh & McLennan, in i nya lokaler på Torsgatan 22 i Stockholm. Anledningarna för bolaget att välja denna adress var; närheten till kommunikationer, lokal som är representativ för varumärket samt att bolagen inom koncernen skulle kunna samlokalisera.

 

Uppdrag

Fastigheten Öskaret 1 på Torsgatan 22-30 är en av Stockholms mest kända byggnader. Den ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk. Huset har många tidstypiska jugenddetaljer, mahognypaneler, snirkliga ornamenten på trappräcken och spröjsen på fönstren.

Arkitekt Studio Stockholm har varit ansvariga för design av inredning med hänsyn till den tidstypiska miljön. Valet av material och inredning har styrts beroende på rummens karaktär och försättningar.  Projektledningsföretaget Cushman & Wakefield har haft ansvarat för projektledningen och hyresförhandlingen.

 

Resultat

Som besökare av kontoret möts man av en plats med tidstypiska detaljer och modern inredning och som sätter känslan av varumärket i rummet. Arkitekterna har inrett varje rum utifrån dess förutsättning och lyft fram unika detaljer. Resultatet är att varje rum har sin egen unika design. Den röda tråden i inredningen är att rummen har inslag av trä, dova nyanser och mjuka textiler.

En viktig parameter för kunden var att alla bolag, med olika arbetssätt skulle få en väl fungerande arbetsplats. Detta har arkitekten tagit fasta på och inredningen utgår ifrån aktivitetsbaserad funktion och fasta arbetsplatser.  Kunden har även implementerat en möjlighet att via en app boka sin arbetsplats för dagen. Då kontoret täcker upp olika behov och matchar verksamheten är det ett bra och spännande exempel på framtidens arbetsplats.

Senabs roll i projektet har varit att leverera all lös inredning till projektet och samordna med arkitekt, andra leverantörer och kunden.  Några av de varumärken som är representerade är bla  Edsbyn, Mizetto, Lundbergs, Savo, Swedese och Ogeborg.

Fotograf: Per Kristiansen