Mornington Hotel

Ett familjeägt hotell med en förändring baserad på digitalisering och cirkulär inredning. Högklassiga vintageobjekt blandas med ny inredning.

Bakgrund
Sedan Mornington Hotel öppnades 1973, har det varit familjeägt av en och samma familj. Hotellet ligger beläget i centrala Stockholm och präglas av en varm och vänlig atmosfär där humanism och kultur råder och där hantverk, form och arkitektur är viktiga.

Den långvariga och prestigelösa relationen mellan ägaren Mårten Persson, arkitekten Malin Palm och Senab har genom åren resulterat i flera olika förändringsprojekt på hotellet. 

Bakgrunden till den senaste förändringen av lobbyn ligger i digitaliseringen – något som har ändrat kundbeteendet. När gästerna anländer till hotellet har de redan checkat in på nätet. Det behövs alltså ingen skrymmande reception längre, istället handlar mötet med gästen om något annat. I det här projektet har man velat skapa en scenbild för det mötet.

Utmaning
Projektet baserades på det nya buzzwordet cirkulärt som handlar om att inte slänga saker i första taget utan att återanvända på ett nytt sätt eller i ett nytt sammanhang. Utmaningen är att skapa en inbjudande och mänsklig miljö, där ingen hotellgäst får känna sig malplacerad eller obekväm. En tidlös miljö som fungerar varje dag i många år.

När man arbetar med kvalitet behöver man aldrig slänga saker, kanske sälja något ibland. Men oftast möblerar vi om och sätter in sakerna i ett nytt sammanhang. Då blir de som nya.

Mårten Persson, ägare Mornington Hotel

Lösning
Lösningen baseras på en investering i långsiktig kvalitet, en av grundbultarna i hållbart cirkulärt tänkande. I lobbyn blandas högklassiga vintageobjekt med ny inredning i en hemlik atmosfär. Här finner man möbelklassiker från olika epoker och inredningsobjekt som har själ.

Senab har en lång erfarenhet av konstruktioner och specialsnickerier med omsorg om detaljer och kvalitet, i detta projekt står Senab för tillverkningen och renoveringen av fast inredning. Lös inredning, såsom sittmöblerna, kläs ibland om, andra behöver renoveras, något som också ombesörjs av Senab.

Vår roll som inredningsentreprenör är att vara länken mellan beställare, arkitekt och producent. Vi försöker upptäcka problemen innan de uppstår och är vana att ta fram bra lösningar inom givna ekonomiska ramar.

Arkitekt: Malin Palm
Fotograf: Jason Strong