Senab Stockholm

Senab att renovera sitt eget huvudkontor på Regeringsgatan, mitt i centrala Stockholm. Lokalen skulle få en helt ny disposition och inredning.

Bakgrund
Genom åren har Senab hjälpt åtskilliga företag att förändra sina arbetssätt inför om- eller nybyggnad av kontor. Allt vi gör utgår från människan. Genom förståelse för verksamheten försöker vi hitta dynamiken mellan produktivitet, identitet, attraktionskraft och välbefinnande.

Nu var det dags för Senab att renovera sitt eget huvudkontor på Regeringsgatan, mitt i centrala Stockholm. Lokalen skulle få en helt ny disposition och inredning.
Projektet startade i slutet av 2016 och inflyttningen skedde i oktober 2018. Förändringsprocessens alla punkter har funnits med – från förstudie till zonindelning och workshops kring teknikstöd, ledarskap i förändring, insikt i hur man arbetar i zoner samt överenskommelser för att skapa en trivsam och hållbar arbetsmiljö.

Utmaning
Utmaningen med projektet var byggtiden på knappt fyra månader där många synpunkter och resultat som framkom under förstudierna skulle inkluderas. 

Målet med det nya kontoret var att skapa framtidens mötesplats där man kan hämta inspiration och uppleva Senabs breda erbjudande.

Vi vill föregå med gott exempel och skapa en riktigt bra arbetsplats. Därför har vi inkluderat våra medarbetare löpande i processen och dragit nytta av vår kunskap och erfarenhet av vad som fungerar bra och inte på kontor i dag.

Jeanette Brohäll, Senabs byggprojektledare

Lösning
Skapandet av Senabs nya mötesplats för stora idéer inleddes med en djupgående förstudie. Medarbetarna har inkluderats löpande i processen för att dra nytta av våra interna kunskaper och erfarenheter.

Resultatet blir ett verksamhetsbaserat kontor som är anpassat för Senabs verksamhet och arbetssätt. Det fungerar lika väl som en mötesplats så som ett traditionellt kontor och ett showroom. Lokalen är indelad i olika aktivitetszoner – en blandning mellan fasta arbetsplatser och arbetszoner. Större och mindre tysta zoner för koncentrerat arbete, kreativa zoner för samarbete, mindre bås för telefonsamtal och yttersta avskildhet samt många platser för möten, såväl för stora dragningar som för enskilda samtal. Och framförallt för spontana sammanträffanden.

Precis som på de flesta verksamhetsbaserade kontor har medarbetarna personlig förvaring i ett låsbart skåp och en väska där man kan bära med sig det material som behövs. En del av de olika faciliteterna i den flexibla miljön är bokningsbara, andra går att nyttja närsomhelst.

Intill entrén med skyltfönster ut mot den välbesökta Regeringsgatan finns en yta där de olika leverantörerna – en i taget – har möjlighet att visa produkter under en begränsad period.

Fotograf: Jason Strong

SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_006.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_002.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_003.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_009.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_004.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_005.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_011.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_013.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_014.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_016.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_015.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_018.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_021.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_019.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_020.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_022.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_024.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_027.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_023.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_028.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_029.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_030.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_031.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_032.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_035.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_033.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_034.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_037.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_038.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_039.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_040.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_043.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_044.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_041.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_046.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_045.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_052.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_048.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_050.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_051.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_053.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_055.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_056.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_058.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_047.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_060.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_061.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_062.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_064.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_068.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_066.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_070.jpg
SenabShowroom_Jason Strong Photography_web_073.jpg