Volvo Cars Göteborg

Senab har haft ett tätt samarbete med Volvo Cars ända sedan 2001. Vi är en global inredningsleverantör till samtliga Volvos anläggningar.

Bakgrund
Senab har haft ett tätt samarbete med Volvo Cars ända sedan 2001. Vi är en global inredningsleverantör till samtliga Volvos anläggningar.

Utmaning
Innan inredningsarbetet för det nya kontoret satte igång gjordes noggranna analyser där ledningen och medarbetarna ombads reflektera över hur de arbetar idag och hur de vill jobba i framtiden. Även skyddsombud och ergonomer var delaktiga i förändringsprocessen.

Resultat
Det första aktivitetsbaserade landskapen invigdes i Volvos byggnad VAK i Göteborg. Inredningsarkitekterna på Inside by Wingårdhs har tagit fram konceptet, eller de så kallade guidelinesen, för alla typer av kontorsmiljöer hos Volvo. Allt från olika sorters arbetsplatser till konferensrum och pentry. Inredningen till totalt sex landskap har levererats av Senab än så länge.

referens-volvo-bilia-12-1440x960.jpg
referens-volvo-bilia-13-1440x960.jpg
referens-volvo-bilia-14-1440x960.jpg
referens-volvo-bilia-15-1440x960.jpg
referens-volvo-bilia-19-1440x960.jpg
referens-volvo-bilia-20-1440x960.jpg
referens-volvo-bilia-23-1440x960.jpg
referens-volvo-bilia-24-1440x960.jpg
referens-volvo-bilia-26-1440x960.jpg
referens-volvo-bilia-27-960x1440.jpg
referens-volvo-bilia-28-960x1440.jpg
referens-volvo-bilia-30-960x1440.jpg
referens-volvo-bilia-32-960x1440.jpg
referens-volvo-bilia-8.jpg
referens-volvo-bilia-9-1440x960.jpg
referens-volvo-bilia-31-1440x960.jpg