Arbetssätt & Förändringsledning

Förändringsledning en process som bidrar till lyckade förändringar.

Tjänster & vägledning i förändringsprocessen

Alla organisationer är unika på sina sätt med sin affärsidé, kultur och egna system. Det som ändå skapar en gemensam grund för alla organisationer är vårt mänskliga behov av hur arbetsplatsen är utformad, baserad på de fysiska behoven som ljud, ljus och ergonomi. Med genuin kunskap inom dessa områden samt lång erfarenhet ifrån inredningslösningar fokuserad på förändringsledning inom organisation och arbetsprocesser, fungerar vi som en kunskapspartner i en förändringsprocess. Både i form av vägledning och coachning agerar vi som en katalysator och/eller genomdrivare.

I en större eller mindre förändringsprocess med fokus på arbetsmiljö och inredning säkerställer vi tillsammans med er dess kvalité genom följande:

Förberedelsefasen: tillsammans med er definierar vi en nulägesanalys, framtida mål & vision, identifierar en förändringsmodell och en kommunikationsstrategi.

Implementerings/genomförandefasen: tillsammans med chefer/ledare och medarbetare arbetar vi genom de definierade strategierna och den nya visionen, t.ex. genom en workshop. Vi stöttar ledarna genom coachning och utbildning under förändringsprocessen, och till slut även hur man leder i den nya miljön. Detta med fokus på att bibehålla momentum så att det nya förankras på ett stabilt sätt.

Uppföljning: när det har gått en tid kommer vi gärna tillbaka till er för att följa upp och tillsammans utvärdera det som vi gemensamt har implementerat.

Vi verkar inom följande affärsområden:
Kontor & näringsliv
Offentlig sektor