QR kod och Interior Management System

Bra, strukturerad och tillgänglig produktdata är viktigt för att kunna genomföra återbruksprojekt och förlänga livslängden på er inredning. Vårt erbjudande för QR kod & Interior Management System gör er produktdata tillgänglig och underlättar även felanmälningar, kompletteringar och att hantera produktens livscykel. Ni kan effektivare planera och följa upp servicearbeten och investeringar.

Vi erbjuder två olika nivåer. Ett med bara QR kod och ett med en inventarieportal genom vår partner Trail.

Få kontroll på din befintliga inredning!

  • Inventera & dokumentera

  • Märk upp med QR-kod

QR-scanning.jpg

I samband med inventering och/eller leverans av ny inredning sammanställs och dokumenteras den detaljerade produktinformationen.

Informationen lagras i en QR-kod som fästes på produkten.

Den samlade informationen och uppmärkningen av produkter bidrar bl. a till en bra kontroll och underlättar vid felanmälning  och/eller komplettering av en ny produkt.

Vi på Senab supportar dig genom hela processen och hjälper dig med verktygen.

Interior Management system, Trail

  • En total lösning - information om plats, värde

  • Enkelt att administrera själv 

portal.jpg

Senab erbjuder tillsammans med Trail, ett komplett Interior Management System där ni kan samla alla era tillgångar på ett strukturerat sätt. Ni kan i systemet följa hela produktens livslängd. Göra felanmälningar, följa serviceärenden, var produkten befinner sig. Inventera ett helt rum med en knapptryckning etc.