Projektledning

Våra kompetenta och erfarna projektledare leder er genom projektet.

Samordning, bevakning & genomförande säkerställer projektets mål

Vid nyetablering, flytt eller uppfräschning av existerande lokaler är det en stor fördel att anlita en av våra erfarna projektledare. De säkerställer att visionen, budgeten och måluppfyllelse gällande projektet har alla komponenterna med i planeringen och genomförandefasen som;

- Förstudie (analys av behov, kravspec, lokalsök, övergripande budgetplanering)
- Projektering (CAD-ritningar, rumsbeskrivningar, tidsplanering mm)
- Produktion (support vid exempelvis byggmöten, offerter, beställning av inredningen mm)
- Drift (samordning av leveranser, logistik planering under inflyttning, besiktningar mm)

Då våra projektledare har erfarenhet från många olika branscher, yrkesgrupper och nationsgränser kan personen på ett effektivt sätt sätta sig in i projektet, förstå just ert behov samtidigt som hen kan föreslå beprövade lösningar.

Vi är verksamma innom följande affärsområden:
Kontor & näringsliv, Interiör
Hotell & restaurang, Hospitality